Firma Microsoft Research wirtualizuje niewykorzystane komputery stacjonarne w celu oszczędzania energii - Doradca techniczny 2020 | Technologia

Tabela Zawartość:

Odnalezienie, że ludzie nie używają trybu "stand" -by "i" hibernować ", kiedy odchodzą od swoich komputerów, w obawie przed zakłóceniami w uruchomieniu połączeń sieciowych i obliczeniami w tle, Microsoft Research India opracował technologię oszczędzania energii, która wirtualizuje komputery korporacyjne na serwer zaplecza przed umieszczeniem komputerów w trybie uśpienia.

Technologia zwana "LiteGreen" jest opisywana przez naukowców firmy Microsoft jako system do oszczędzania energii komputera stacjonarnego poprzez wirtualizację środowiska komputerowego użytkownika jako tual maszynę, a następnie migrację między fizycznym pulpitem użytkownika a serwerem maszyny wirtualnej, w zależności od tego, czy środowisko komputerowe jest w użyciu, czy nie.

$config[ads_article_1] not found

Komputery stacjonarne są bezczynne przez długi czas, ponieważ użytkownicy nie używają stale komputer i często są w krótkich odstępach czasu, powiedział Venkat Padmanabhan, główny badacz w Microsoft Research India. Przykładowo, badanie w laboratorium Microsoft ujawniło, że komputery w laboratorium są bezczynne przez około 70 do 80 procent czasu.

Nie jest tak, że energia zużywana jest przez komputer PC proporcjonalnie do jego użycia, powiedział Ramachandran Ramjee, inny główny badacz w laboratorium. Będzie zużywać energię nawet wtedy, gdy nie jest używana.

$config[ads_article_2] not found

Użytkownicy niechętnie wkładają swoje komputery do snu, gdy są z dala od biurka na przerwę na kawę lub spotkanie, ponieważ mogłoby to przerwać długotrwałe połączenia sieciowe, takie jak jako sesje logowania, obecność komunikatorów internetowych i udostępnianie plików lub obliczenia w tle, takie jak synchronizacja i automatyczne wysyłanie nowych wiadomości, według naukowców. W niektórych przypadkach użytkownicy chcą również zdalnie utrzymywać swoje urządzenia, powiedział Ramjee.

$config[ads_article_3] not found

Korzystając z wirtualizacji, LiteGreen pozwala na uśpienie maszyny i oszczędzanie energii, nie powodując żadnych zakłóceń dla użytkownika.

Środowisko komputerowe użytkownika jest wirtualizowane poprzez hermetyzowanie go w maszynie wirtualnej, która jest migrowana między fizycznym pulpitem a serwerem maszyny wirtualnej zaplecza, w zależności od tego, czy komputer jest aktywnie używany, czy też nie. Bezczynne maszyny wirtualne będą nadal działać na serwerze, bez zakłócania łączności sieciowej ani innych czynności związanych z przetwarzaniem w tle, takich jak pobieranie, powiedział Padmanabhan.

Bezczynne maszyny wirtualne na serwerze mogą być również używane przez dział IS w celu przeprowadzenia konserwacji systemu oraz aktualizacje systemu i poprawki. Zmiany obrazu serwera zostaną zsynchronizowane z pulpitem po wyjściu z trybu uśpienia.

Kiedy użytkownik wraca do maszyny, która została uśpiona, urządzenie jest budzone ze stanu uśpienia, a użytkownik jest w stanie uzyskać dostęp w ciągu około 10 sekund swojego środowiska komputerowego poprzez połączenie zdalnego pulpitu z wirtualną maszyną wirtualną działającą na serwerze maszyny wirtualnej. Komputer wirtualny na komputerze jest następnie migrowany z powrotem do fizycznego komputera użytkownika, którego użytkownik nawet nie zauważył, za około minutę w typowym środowisku sieci LAN, powiedział Ramjee.

Technologia jest już wdrożona w Microsoft Research India z około 12 użytkownikami testującymi to. Może być skalowany do sieci rozległej i serwera maszyn wirtualnych hostowanych w chmurze, pod warunkiem, że istnieje wystarczająca przepustowość, aby umożliwić szybki ruch maszyn wirtualnych między komputerami a serwerem, powiedział Padmanabhan.

Microsoft Research India pracuje teraz nad algorytmami kompresji i eliminacją nadmiarowości, które spowodują szybsze przesyłanie maszyn wirtualnych do iz serwera zaplecza.

Laboratorium odmówiło komentarza w sprawie komercjalizacji technologii, ponieważ koncentruje się na badaniach, a nie na decyzjach biznesowych.

John Ribeiro zajmuje się outsourcingiem i ogólną technologią łamiąc wiadomości z Indii za IDG News Service . Obserwuj Johna na Twitterze na @Johnribeiro. Adres e-mail Johna jest [email protected]